Авлигын эсрэг мэдээлэл


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 он
2 УУХҮЯ-ны 2016 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
3 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
4 Авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тайлан
5 Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
6 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-2
7 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-1
8 Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-2016
9 Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт
10 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх 2016 оны төлөвлөгөө
11 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө
12 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
13 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 759
Өчигдөр 3801
Нийт 983291