Авлигын эсрэг мэдээлэл


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУХҮЯ-НЫ 2018 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2017 оны Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилт
3 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны авилгаас урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 он
4 УУХҮЯ-ны 2016 оны Авилгын эсрэг үйл ажиллагааны тайлан
5 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт
6 Авилгын эрсдэл ба авилга гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр авсан арга хэмжээний тайлан
7 Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
8 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-2
9 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах ажлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын хэсэг-1
10 Монголын уул уурхайн салбарын авлигын эрсдэлийн үнэлгээ-2016
11 Мэдүүлэг гаргагч нарт зориулсан сургалт
12 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх 2016 оны төлөвлөгөө
13 Уул уурхайн салбарын авилгын эрсдэлийн бууруулах төлөвлөгөө
14 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан
15 Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2015 оны тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 235
Өчигдөр 4032
Нийт 2517009