Хууль тогтоомж


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
2 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга /2019 оны жилийн эцэс/
3 Үнэлгээ 2018 жилийн эцэс
4 Хууль тогтоомж, үнэлгээний нэгтгэл /2018 оны жилийн эцэс/
5 Эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт- шинжилгээ, үнэлгээний нэгтгэл /2018 оны эхний хагас жил/
6 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн үнэлгээ /2018 оны хагас жил/
7 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн үнэлгээний тайлан /2018 оны хагас жил/
8 УУЛ УУРХАЙН ЯАМНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/
9 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ (2017 оны жилийн эцэс)
10 ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /2017 оны жилийн эцэс/
11 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2017 оны эхний хагас жил)
12 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн актын хэрэгжилт (2017 оны эхний хагас жил)
13 УУХҮЯ-ны эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгтгэл (2016 оны жилийн эцэс)
14 Нийтлэг асуудалд хамаарах эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
15 Хүнд үйлдвэрийн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
16 Уул уурхайн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
17 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
18 Геологи, эрдэс баялгийн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
19 Эрх зүйн баримт бичгийн биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга
20 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2016
21 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2016_I
22 Хууль тогтоомж -2015

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 2740
Өчигдөр 11055
Нийт 4923814