Хууль тогтоомж


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУЛ УУРХАЙН ЯАМНЫ ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/
2 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН БИЕЛЭЛТ (2017 оны жилийн эцэс)
3 ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /2017 оны жилийн эцэс/
4 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2017 оны эхний хагас жил)
5 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн актын хэрэгжилт (2017 оны эхний хагас жил)
6 УУХҮЯ-ны эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгтгэл (2016 оны жилийн эцэс)
7 Нийтлэг асуудалд хамаарах эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
8 Хүнд үйлдвэрийн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
9 Уул уурхайн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
10 Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн болон түүний нөөцийн талаарх бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
11 Геологи, эрдэс баялгийн бодлогын эрх зүйн актын биелэлт (2016 оны жилийн эцэс)
12 Эрх зүйн баримт бичгийн биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга
13 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2016
14 Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлт-2016_I
15 Хууль тогтоомж -2015

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3050
Өчигдөр 4227
Нийт 2217245