Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030


Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”/ “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар)ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”/ “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
2 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”/ “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар)
3 “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” /2018 оны хагас жил/
4 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 (2016 оны жилийн эцэс)

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 5754
Нийт 4899963