Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /2017 оны жилийн эцэс/
2 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ /2017 оны жилийн эцэс/
3 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт УУХҮЯ-ны эрхлэх асуудлаар тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлтийн явцад хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга (2017 оны эхний хагас жил)
4 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд өгсөн үнэлгээ (2017 оны эхний хагас жил)
5 Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2016 оны жилийн эцэс)
6 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2016
7 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт-2015
8 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр-2016 оны хагас жилийн байдлаар

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3124
Өчигдөр 4227
Нийт 2217319