Төсөл, хөтөлбөр


Алт хөтөлбөрГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Төсөл хөтөлбөрийн биелэл /2018 эцэс/
2 Төрөөс баримтлах бодлогын хэрэгжилт /2018 оны жилийн эцэс/
3 “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан (2018 оны жилийн эцэс)
4 Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2018 оны жилийн эцэс)
5 “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайлан (2017 оны жилийн эцэс)
6 “Алт-2” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний зорилт, арга хэмжээ, үйл ажиллагааны болон хэрэгжүүлэгч байгууллагын тоо, хэрэгжүүлэх оны нэгтгэл
7 Гадаадын зээл, тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2017 оны жилийн эцэс)
8 2016 оны төсөл, хөтөлбөрийн биелэлт
9 2015 оны төсөл, хөтөлбөрийн биелэлт

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3183
Өчигдөр 4722
Нийт 5120274