Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
2 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
3 Уул уурхайн яамны төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 2847
Өчигдөр 4227
Нийт 2217042