Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 ТНБД 2018 оны жилийн эцэс
2 Төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /Эхний хагас жил/
3 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /2018 оны хагас жил/
4 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
5 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
6 Уул уурхайн яамны төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 4940
Нийт 4583380