Яамны Төсвийн шууд захирагчийн Үр дүнгийн гэрээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны үр дүнгийн гэрээний хагас жилийн биелэлтийг дүгнэх илтгэх хуудас
2 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан
3 ТНБД 2018 оны жилийн эцэс
4 Төсвийн шууд захирагчийн 2018 оны үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /Эхний хагас жил/
5 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний илтгэх хуудас /2018 оны хагас жил/
6 Төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
7 Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулсан 2016 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
8 Уул уурхайн яамны төсвийн шууд захирагчийн 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 36152
Нийт 6408187