Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2018 оны жилийн эцэс)
2 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2017 оны жилийн эцэс)
3 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2016 оны жилийн эцэс)
4 Яамны засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2016 оны жилийн эцэс)
5 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт-2015

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3403
Өчигдөр 4620
Нийт 4317093