Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулгын хавсралт
2 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга /2019 оны жилийн эцэс/
3 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2018 оны жилийн эцэс)
4 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2017 оны жилийн эцэс)
5 УУХҮЯ-ны эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт (2016 оны жилийн эцэс)
6 Яамны засаглал, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ (2016 оны жилийн эцэс)
7 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт-2015

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 2554
Өчигдөр 11055
Нийт 4923628