Бодлогын бичиг баримтууд


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Геологи, уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарт жендэрийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичиг
2 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/
3 Төрөөс газрын тосны салбарыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого /2018-2027/
4 Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
5 Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого
6 Төрөөс газрын тосны салбарт 2017 он хүртэл баримтлах бодлого
7 Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого
8 Төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энергийн талаар баримтлах бодлого
9 Үйлдвэр технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл
10 Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого