Яамны нэгдсэн тайлан


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны 2019 оны үйл ажиллагаа, үр дүнд хийсэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нэгдсэн тайлан
2 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө
3 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан /2018 оны жилийн эцэс/
4 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
5 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөө
6 УУХҮЯ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
7 Уул уурхайн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 59
Өчигдөр 7444
Нийт 5687106