Яамны нэгдсэн тайлан


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хийх хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний төлөвлөгөө
2 УУХҮЯ-ны нэгдсэн тайлан /2018 оны жилийн эцэс/
3 УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
4 Бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг нэгтгэх, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх календарчилсан төлөвлөгөө
5 УУХҮЯ-ны 2016 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний тайлан (2016 оны жилийн эцэс)
6 Уул уурхайн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний тайлан

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕОЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3274
Өчигдөр 4620
Нийт 4316964