Зочны цаг: "Хариуцлагатай уул уурхай"Зочны цаг:"Хариуцлагатай уул уурхай"