Монгол Улсад Үндэсний геологийн алба үүсч хөгжсөний 78 жилийн ой болон Геологичдын өдрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Монгол Улсад Үндэсний геологийн алба үүсч хөгжсөний 78 жилийн ой болон Геологичдын өдрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 18, ШУТИС. ТӨВ НОМЫН САН 604 ТООТ

Хурлын цаг   Хурлыг удирдах: Т.Мөнхбат, Монголын геологийн холбооны ерөнхийлөгч

14.00 – 14.10  Хурлын нээлт: Т.Мөнхбат

14.10 – 14.30  Төрийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас  Геологийн салбарт хийж байгаа шинэчлэл, авч буй арга хэмжээ. УУХҮЯ, Геологийн бодлогын газрын дарга Д.Ганбат

14.30 – 14.50  Геологийн салбарын бодлогын хэрэгжилт зарим тулгамдсан асуудал. АМГТГ-ын дарга Б.Баатарцогт

14.50 – 15.10  Геологийн салбарын бодлогын төсөл, М.Тодбилэг, Н.Баатар, Б.Энхтуяа     

15.10 – 15.30 Газрын хэвлийн тухай хуулийн төсөл, Э.Ганбат, Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөрийн хуулийн зөвлөх

15.30-15.50 Цайны завсарлага, Австрали-Монголын Эрдэс баялгийн хөтөлбөр

15.50-16.20 Геологийн салбарын мэргэшсэн, шинжээчдийн асуудлууд

1.         УУХҮЯ-ны ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Солонго

2.         МГУУМИ-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Оюунгэрэл   

16.20 – 17.30  Санал, хэлэлцүүлэг

17.30 – 18.30  Хэлэлцүүлгээс дүгнэлт, зөвлөмж гаргах

2017 ОНЫ 10 САРЫН 19-НИЙ ӨДӨР

8.30 – 9.00       Хурлын бүртгэл (ШУТИС-ийн Төв байрны 3 давхарт хурлын танхимд)

Хурлын дарга:   Т.Мөнхбат, Д.Цэдэнбалжир, М.Очирбат    

09.00 – 09.10  Хурлын нээлт            Т.Мөнхбат

09.10 – 09.30  Мэндчилгээ (УУХҮЯам, АМГТГазар)        

09.30 – 09.50  Төрийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газраас  Геологийн салбарт хийж байгаа шинэчлэл, авч буй арга хэмжээ     Д.Ганбат

09.50 – 10.10  Геологийн салбарын бодлогын хэрэгжилт зарим тулгамдсан асуудал           Б.Баатарцогт

10.10 – 10.30  Геологийн салбарын бодлогын төсөл       М.Тодбилэг

10.30 – 11.00  Цайны завсарлага

11.00 – 11.20  Геологийн судалгаа, ашигт малтмал, газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын өнөөгийн байдал           А.Дэлгэрсайхан

11.20 – 11.40  Монгол Улсын Геологийн мэдээллийг хайх нь: МонГеоКат"      Г.Золсайхан

11.40 – 12.00  Геологийн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэний асуудал         Б.Оюунгэрэл

12.00 – 12.20  Геологи, уул уурхайн салбарын мэргэшсэн мэргэжилтэн, шинжээчийн эрх олгох асуудлыг мэргэжлийн төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх журам (төсөл) Б.Солонго                   

Хурлын дарга:   С.Жаргалан, Д.Алтанхуяг       

14.00 – 14.05   Нээлт /Мэндчилгээ/ Ардын багш Ж.Лхамсүрэн 

14.05 – 14.20   Профессор Г.Ухнаагийн эрдэм шинжилгээ, сурган хүмүүжүүлэх үйл ажиллагаа            С.Жаргалан

14.20 – 14.40   Ашигт малтмалын эрэл, хайгуулын өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв, тулгамдсан асуудлууд            Г.Ухнаа

14.40 – 14.55   Метал ашигт малтмалын илрэлд өгөх үнэлгээ, эрэл-хайгуулын ажлыг оновчлох нь            П.Батчулуун

14.55 – 15.10   Хойд Хэнтийн алтны бүс дэхь Бороогийн алтны үндсэн ордын хүдэржилт    Х.Чинбат

15.10 – 15.25   Mongolia in global geology and mining rankings        Б.Оюунчимэг

15.25 – 15.40   Алтны ордын нөөцийг тооцоолох аргачлалууд    Б.Оюунгэрэл

15.40 – 15.55   Хадасан хувирмал цөм бүрдэл      Д.Жавхланболд

15.55 – 16.10   Шатах ашигт малтмалын олборлох нөөцийг үнэлэх статистик аргуудын харьцуулалт            Н.Болорчимэг

16.10 – 16.30   Цайны завсарлага   

16.30 – 18.00  Хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа                    

2017 ОНЫ 10 САРЫН 20-НЫ ӨДӨР                   

Хурлын дарга:   Б.Бат, Б.Мөнхцэнгэл   

09.00 – 09.20  Нууруудын хөндийн мезозойн хотгоруудын геологи, структур Д.Буян-Арвижих

09.20 – 09.40  Эрдэнэцогт формацын вулканоген чулуулгийн геохими            Т.Оюунчимэг

09.40 – 10.00  Төв Монголын доод цэрдийн Хулсангол формацын (Апт-Альб) тархалт болон сээр нуруутны үлдвэрүүд     З.Бадамхатан

10.00 – 10.20  Төв Азийн атираат бүслүүрийн зүүн хэсгийн каледонидын структур дэх эх газрын царцдасын блокууд          Ч.Эрдэнэжаргал

10.20 – 10.40  Аккрецийн комплексын тогтоц ба түүний төрөл   Д.Отгонбаатар

10.40 – 11.00  Цайны завсарлага   

11.00 – 11.20  Цэрдийн шатдаг занарын газрын тосны эх чулуулгийн хэтийн төлвийн судалгааны үр дүнгээс          Б.Эрдэнэцогт

11.20 – 11.35  Нүүрс баяжуулах үйлдвэрийн хаягдал хадгалах байгууламжинд хуримтлагдсан хаягдлаас дахин нүүрс баяжуулах боломжийн судалгаа     Д.Баасанжав

11.35 – 11.50  Барууннаран чулуун нүүрсний ордын петрологийн судалгааны үр дүнгээс   Б.Дэмбэрэлсүрэн

1150 – 1210    Ашигт малтмалын ордын эдийн засгийн үнэлгээний зарим асуудал   З.Ганбаатар

12.10 – 13.00  Баярын үйл ажиллагаа: УУХҮЯам, АМГТГазар, Холбоод         

 

 

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ