АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

ЭБМЗ-ийн “ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ АСУУДАЛ”-ыг хэлэлцэх УТХ-2018-02 дугаар хуралдаан 2018 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр хуралдна. Хурал АМГТГ-ын I-р байрны хурлын танхимд 09 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

Төслийн нэр

 

Компани

1.

 

“ТЗМ алт-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Геотех импекс” ХХК

 

2.

 

“СЗТ-2017 төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ

3.

“АМС-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

“Геологийн судалгааны төв” ТӨҮГ

4.

“УБ геоэкологи-2017” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

Экотех проект” ХХК

 

5.

“УГЗ-200-К-2016” төслийн 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

 

“Эрээнчулуу”  ХХК

6.

“Ховд аймгийн Баянтэс, Булган, Үенч, Алтай сумдыннутгийг хамарсан Баян-Индэрийн талбайд 2014-2017 онд гүйцэтгэж байгаа 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын 2018 оны төсөл, төсвийн тодотгол”

 

 

“Талст дөл” ХХК

7.

Өмнөговь аймгийн Ноён, Сэврэй, Баяндалай сумдын нутгийг хамарсан “Хөхөлзөгийн говийн талбайд 2014-2016 онд хийж гүйцэтгэсэн  1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн үр дүнгийн тайлан

 

“Хөвсгөл геологи” ХК

8.

Дорноговь аймгийн Хөвсгөл, Улаанбадрах сумдын нутгийг хамарсан “Хулгарын элс-50” төслийнталбайд 2014-2016 онд хийж гүйцэтгэсэн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан

 

 

“Хөвсгөл Геологи”  ХК