Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

ЭБМЗ-ийн Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх УТХ-2019-05 дугаар хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн 09:00 цагт АМГТГ-ын 1-р байрны хурлын зааланд болно.

Хэлэлцэх асуудал:

д/д

Төслийн нэр

ААН

Захирал

1

Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр, Шинэжинст сумдын нутагт орших ЧАНДМАНЬ УУЛЫН ТАЛБАЙД 2014-2018 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН 1:50000-НЫ МАСШТАБТАЙ БҮЛЭГЧИЛСЭН ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ, ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН ажлын үр дүнгийн тайлан

Гурван талст ХХК

Ч.Төмөрчөдөр

2

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст, Баянговь, Баян-Өндөр, Өмнөговь аймгийн Гурвантэс СУМДЫН нутагт орших ХАЙЛААСТУУЛЫН ТАЛБАЙД 2014-2018 ОНД ГҮЙЦЭТГЭСЭН1:50000-НЫ МАСШТАБТАЙ БҮЛЭГЧИЛСЭН ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ, ЕРӨНХИЙ ЭРЛИЙН ажлын үр дүнгийн тайлан

Судалт мана ХХК

Ш.Лхүндэв