“БИ жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг БАЙНА”

“БИ жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг БАЙНА”

Жендэрийн тогтсон хэвшмэл буруу ойлголт, тэгш бус байдал, ялгаварлан 

гадуурхалтын эсрэг, бүгдээрээ тэгш эрх, тэгш оролцоотой нийгмийг

бүтээхийн төлөөх “БИ жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг БАЙНА” уриатай

аянд нэгдэж байна.

ТА Ч БАС НЭГДЭЭРЭЙ…