ЗҮҮН АЗИЙН ГЕОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА (EAGER)-НЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

ЗҮҮН АЗИЙН ГЕОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА (EAGER)-НЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

ЗҮҮН АЗИЙН ГЕОЛОГИЙН ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СУДАЛГАА (EAGER)-НЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР

Зүүн, Зүүн-Өмнөд Азийн Геологийн Шинжлэх Ухааны Төсөл Хөтөлбөрийг Зохицуулах Хороо (CCOP)-ны Зүүн Азийн геологийн шинжлэх ухаан болон байгаль орчны судалгаа (EAGER)-ны тэтгэлэгт 2023 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл материал хүлээн авна.

Салбарын судлаачид та бүхнийг https://ccop.asia/ourwork-EAGER хаягаар орж сонирхохыг урьж байна.

Холбоо барих хаяг: ccopts@ccop.or.th