Хүний нөөц


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам (2010.12.01)
2 Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам (2010.11.18-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолоор нэмэлт өөрчлөлт орсон)
3 Төрийн жинхэнэ албанд анх орох мэргэшлийн шалгалтанд тэнцсэн иргэний болон удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам (Эрүүл мэндийн сайдын тушаал 2009.06.08)
4 Төрийн жинхэнэ албанд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам (2003.01.27)
5 Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт, Ажлын байр(албан тушаал)-ны тодорхойлолт боловсруулах заавар /2004.11.08/
6 Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам (2004.06.15)
7 Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар
8 Хүний нөөцийн тушаалууд2
9 Төрийн захиргааны албан хаагчийн Ёсзүйн дүрэм
10 Хүний нөөцийн тушаалууд
11 Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хөдөлмөрийн дотоод журам
12 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн ажлын хэсгийн дүгнэлт, танилцуулга
13 Яамны дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2016 оны ажлын төлөвлөгөө
14 УУЯ-ны дэргэдэх төрийн албаны салбар зөвлөлийн 2015 оны ажлын тайлан
15 УУЯ-ны төрийн жинхэнэ албан хаагчдын 2015 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ
ВИДЕО

" frameborder="0" allowfullscreen>

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр 3311
Өчигдөр 7771
Нийт 7394502