Засгийн газрын тогтоол


ГАРЧИГ ХАРАХ ТАТАХ
1 МУ-ын Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс
2 Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
3 Хилийн зарим боомтыг түр хаах, нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай
4 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
5 Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан УУХҮ-ийн сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/180 дугаар тушаалаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдлаа
6 Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр
7 Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам
8 Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай
9 Биржийн болон зах зээлийн үнийн эх сурвалжийн нэр зарлах тухай
10 Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай
11 Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай
12 Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, эсны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам батлах тухай
13 Аргачлал баталж, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
14 Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
15 Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлын тухай
16 Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар
17 Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын тухай
18 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
19 Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар төрийн захиргааны байгууллага болон гэрээлэгч нарын хооронд байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар
20 Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад зориулан уурхайн эдэлбэрийн зөвшөөрөл олгох тухай
21 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар батлах тухай
22 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн эргэлтийн цэг, солбицол батлах тухай
23 Талбайг нөөцөөс чөлөөлөх тухай-2016.04.18 №214

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ВИДЕО

" frameborder="0" allowfullscreen>

ЗУРГИЙН ЦОМОГ

Өнөөдөр
Өчигдөр 3654
Нийт 8066838