Газрын тосны бодлогын газар

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны (нүүрсний давхаргын метан хий, шатдаг занар, тослог элс гэх мэт) эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх, ашиглалт, олборлолтыг нэмэгдүүлэх, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, нефть-химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг хангах, агаарын бохирдлыг бууруулах, байгаль орчныг хамгаалах, ногоон хөгжлийг дэмжих талаарх бодлого, хууль тогтоомж, урт, дунд хугацааны стратеги боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэхүү үндсэн үүргийн хүрээнд газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, эрэл, хайгуул, ашиглалт, олборлолт, экспорт, борлуулалт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа, газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах, нефть-химийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх, дамжуулах хоолой, газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, чанарын хяналтын тогтолцоо, агаар, орчны бохирдлыг бууруулах, ногоон хөгжлийг дэмжих, салбарын стандарт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, газрын тосны салбарын судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх, салбарын ажиллах хүч бэлтгэх, мэргэшүүлэх, газрын тосны төрийн өмчит компани байгуулж хөгжүүлэх бодлогоор дэмжих, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утасЦахим шуудан