Уул уурхайн бодлогын газар

Ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх  бодлого, ашигт малтмалын ашиглалт, баяжуулалт, салбарын техник, технологийн бодлого, аюулгүй ажиллагаа, дэд бүтцийн төлөвлөлт,  хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин, нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалтын менежмент, уул уурхайн бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын бодлого, хууль тогтоомж, урт, дунд хугацааны стратеги боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь уул уурхайн салбарын шинэчлэлийн бодлогыг эдийн засаг, эрх зүйн болон тогтолцооны хувьд үндэслэл бүхий хууль тогтоомж, бодлогын хувилбар, оновчтой шийдэл бүхий шийдвэрийн төсөл, бодлого боловсруулах замаар энэ салбарын бодлогыг үндэсний аюулгүй байдал, иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа хүсэл сонирхолд нийцүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утасЦахим шуудан
 1 М. Мэндбаяр Газрын дарга 311122 mendbayar@mmhi.gov.mn
2 Б. ДашбалУул уурхайн салбарын бодлого
зохицуулалтын асуудал
хариуцсан ахлах шинжээч
260631 dashbal@mmhi.gov.mn
3 Ч. ЦогтбаатарТехник технологийн
хэлтсийн дарга
263296 tsogtbaatar@mmhi.gov.mn
4Г. НамчинсүрэнСалбарын дэд бүтцийн
асуудал хариуцсан шинжээч
260631 namchinsuren@mmhi.gov.mn
5 Б. ХуланСалбарын ажиллах хүчний
бодлого, төсөл, хөтөлбөр
хариуцсан шинжээч
261505 khulan@mmhi.gov.mn
6 Н. АмартуулБаяжуулалтын техник,
технологийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
260631 amartuul@mmhi.gov.mn
7 Л. ГанбатОлборлолтын техник
технологийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
260631 ganbat@mmhi.gov.mn
8 С. ПүрэвжалБайгаль орчин бичил
уурхайн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн
260631 purevjal@mmhi.gov.mn