Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар

Хууль тогтоомж, бодлогын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх, зөвлөмж гаргах, төсвийн санхүүжилт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтанд санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийх, эрсдэлийн удирдлагаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, хөтөлбөр төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийж, үр дүнг дүгнэх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах; хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичиг, төсөл хөтөлбөр, гэрээний хэрэгжилт болон иргэд, байгууллагын мэдээлэл, өргөдөл гомдлын мөрөөр дотоодын хяналт шалгалт хийж,  дүгнэлт гаргах; төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээний яам, төсөвт байгууллагууд, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны тайлан, төсвийн хөрөнгө, орлого зарлага, төсөл, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудит хийж, зохих арга хэмжээг авах, зөвлөмж гаргах; улсын төсөв, гадаадын зээл, буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл,   хөтөлбөр, хамтран ажиллах гэрээ, хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, хийж, дүгнэлт өгч, зөвлөмж гаргах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утасЦахим шуудан
 1 Т. Баасанпүрэв Газрын дарга264057 baasanpurev@mmhi.gov.mn
2 И. БаттуяаСанхүүгийн дотоод аудит
хариуцсан ахлах шинжээч
262565 battuyaa@mmhi.gov.mn
3 Д. БатнайрамдалХяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хариуцсан шинжээч
262565 batnairamdal@mmhi.gov.mn
4 Ж. ЭнхсайханХяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
262565 enkhsaikhan@mmhi.gov.mn
5 Л. МөнхгэрэлХяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хариуцсан мэргэжилтэн
262565 munkhgerel@mmhi.gov.mn
6 Б. ЭрдэнэцэцэгЦахим бодлого, төлөвлөлт
хариуцсан мэргэжилтэн
262565 erdenetsetseg@mmhi.gov.mn
7 Б. БилгүүнЦахим бодлогын хэрэгжилт,
мэдээлэл технологийн асуудал
хариуцсан мэргэжилтэн
261529 bilguun@mmhi.gov.mn