ГАРЧИГТАТАХ
1Төрийн албаны тухай хууль
2Чөлөөт бүсийн тухай
3Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай
4Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай
5Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай
6Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
7Агаарын бохирдлын тухай хууль
8Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тухай хууль
9Технологи дамжуулах тухай хууль
10Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хууль
11Цөмийн энергийн тухай хууль
12Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль
13Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль
14Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай хууль
15Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль
16Газрын тосны тухай хууль
17Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль
18Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль
19Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
20Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль
21Ашигт малтмалын тухай хууль
22Газрын хэвлийн тухай хууль
23Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль