Жишээ – Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй дууссан

Жишээ - Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөлтэй дууссан