ГАРЧИГТАТАХ
1Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай
2Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай
3Газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуудах ажлыг эрчимжүүлэх тухай
4Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулж хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай
5Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээ батлах тухай
6Зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах үйлдвэр байгуулах тухай