Хяналтын хуудаснууд

ГАРЧИГТАТАХ
1Ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хянгалтын хуудастатах
2Далд уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
3Баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
4Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
5Бичил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
6Геологи, хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудастатах
7Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ил уурхайн үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
8Маркшейдерийн ажлыг шалгах хяналтын хуудастатах
9Газрын тосны хайгуулын ажлыг шалгах хяналтын хуудастатах
10Газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
11Даралтат савны угсралт, ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудастатах
12Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний хадгалалтыг шалгах хяналтын хуудастатах
13Шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
14Шатахуун түгээх станцын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудастатах
15Автомашиныг хийгээр цэнэглэх станц /АХЦС/-ыг шалгах хяналтын хуудастатах
16Шингэрүүлсэн шатдаг хийн тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалт, аюулгүй ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас /хэрэглэгч/татах
17Шингэрүүлсэн шатдаг хий борлуулах цэгийг /агуулах/-ыг шалгах хяналтын хуудастатах