ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.06.06/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.06.06/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.06.06/

Улсын хэмжээнд зургаадугаар сарын 06-ны өдрийн байдлаар нийт 153,074 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 12,104 тн, АИ-92 автобензин 48,041 тн, АИ-95 автобензин 6,342 тн, ДТ 81,597 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 36, АИ-95 автобензиний 48 хоногийн, А-80 автобензиний 73, ДТ-ний 30 хоногийн, онгоцны түлш 69 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 74,827 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 3,015 тн, АИ-92 автобензин 27,418 тн, АИ-95 автобензин 4,017 тн, ДТ 35,517 тн байгаа ба АИ-92 автобензиний 29, АИ-95 автобензиний 55, ДТ-ний 32 хоногийн буюу хэвийн нөөцтэй байна.

Шатахууны нөөцийг бүсчилбэл, баруун бүсэд 14,704 тн, хангайн бүсэд 10,267 тн, төвийн бүсэд 36,612 тн, зүүн бүсийн шатахууны үлдэгдэл, нөөц 9,763 тн.

Манай улс он гарсаар нийт 744.3 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 17.3 мян.тн, АИ-92 автобензин 252.1 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 12.8 мян.тн, ДТ 376.3 мян.тн, онгоцны түлш 22.0 мян.тн, бусад 63.8 мян.тн байна.