МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН “МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕР”-ИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2017 оны А/01 дугаар тушаал, Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 03/308 дугаар албан бичиг, МехТС-ийн захирлын 2022 оны А/53 тоот тушаалыг тус тус үндэслэн Металлурги, машин үйлдвэрлэл, металл боловсруулалтын салбарын мэргэжилтнүүдэд Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох сургалтыг 2022 оны 06-р сарын 06-ны өдрөөс 2022 оны 06-р сарын 21-ний өдрүүдэд  батлагдсан сургалтын төлөвлөгөөний дагуу амжилттай зохион байгуулж, Металлургийн бүлэгт-4 горилогч, Механик инженер-15 горилогч, Аж үйлдвэрийн бүлэгт-12 горилогч гэх мэт 31 инженер, техникийн ажилчдад Монгол Улсын мэргэшсэн инженерийн зэрэг олголоо.

Шинээр төрөн гарсан мэргэшсэн инженерүүддээ цаашдын ажил хөдөлмөрт нь амжилт хүсье!

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам