НҮҮРСНЭЭС ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 30 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

НҮҮРСНЭЭС ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 30 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

НҮҮРСНЭЭС ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ОРЛОГО 30 ХУВИАР ӨСЖЭЭ

Уул уурхай, олборлох салбараас 2022 оны эхний 6 сарын байдлаар улсын төсөвт 1,738.5 тэрбум төгрөг татвар, хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс:

➢ Зэс 936.7 тэрбум төгрөг,

➢ Нүүрс 562.0 тэрбум төгрөг,

➢ Алт 112.3 тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 53.8 тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 26.6 тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 11.3 тэрбум төгрөг,

➢ Бусад ашигт малтмал 35.9 тэрбум төгрөг байна.

Дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд:

➢ Нүүрс 130.6 (30.3%) тэрбум төгрөг,

➢ Цайр 8.8 (19.6%) тэрбум төгрөг,

➢ Алт 6.1 (5.7%) тэрбум төгрөг,

➢ Бусад 15.5 (76.3%) тэрбум төгрөг.

Харин дараах ашигт малтмалын улсын төсөвт төвлөрүүлсэн орлого өмнөх оны мөн үеэс буурсан үзүүлэлттэй гарсан байна. Үүнд:

➢ Зэс 736.0 (44.0%) тэрбум төгрөг,

➢ Төмөр 43.4 (62.0%) тэрбум төгрөг,

➢ Хайлуур жонш 40.4 (78.1%) тэрбум төгрөг,