МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ИНЖЕНЕРҮҮДЭД МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОЛОО

МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ИНЖЕНЕРҮҮДЭД МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОЛОО

МЕТАЛЛУРГИ, МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, МЕТАЛЛ БОЛОВСРУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ИНЖЕНЕРҮҮДЭД МЭРГЭШСЭН ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОЛОО

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн А/202 дугаар тушаалаар Металлурги, машин үйлдвэрлэл, металл боловсруулалтын салбарын 31 инженерт Мэргэшсэн инженерийн зэрэг олгосон. Энэ сарын 26-ны өдөр Металлурги, машин үйлдвэрлэл, металл боловсруулалтын салбарын мэргэшсэн инженерүүд тангарагаа өргөж, батламжаа гардан авлаа.