ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.09.08/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.09.08/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2022.09.08/

Улсын хэмжээнд 9 дүгээр сарын 8-ны өдрийн байдлаар нийт 136,544 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 8,559 тн буюу 51 хоногийн, АИ-92 автобензин 34,744 тн буюу 26 хоногийн, АИ-95 автобензин 3,883 тн буюу 29 хоногийн, ДТ 86,407 тн буюу 32 хоногийн, онгоцны түлшний 31 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 73,201 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 1,598 тн, АИ-92 автобензин 20,307 тн буюу 21 хоногийн, АИ-95 автобензин 2,466 тн буюу 34 хоногийн, ДТ 46,022 тн буюу 42 хоногийн хэвийн нөөцтэй байна.

Шатахууны нөөцийг бүсчилбэл, баруун бүсэд 15,500 тн, хангайн бүсэд 7,234 тн, төвийн бүсэд 31,678 тн, зүүн бүсийн шатахууны үлдэгдэл, нөөц 8,932 тн.

Манай улс он гарсаар нийт 1,272.4 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 27.7 мян.тн, АИ-92 автобензин 410.9 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 17.9 мян.тн, ДТ 649.3 мян.тн, онгоцны түлш 23.4 мян.тн, Жет А-1 24.1 мян.тн, бусад 119.2 мян.тн байна.