ИРГЭДЭЭС ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ ШУУРХАЙ ШТАБ АЖИЛЛАЖ БАЙНА