ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.05.04/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.05.04/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.05.04/

Улсын хэмжээнд тавдугаар сарын 4-ний өдрийн байдлаар нийт 119,460 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 4,508 тн буюу 27 хоногийн, АИ-92 автобензин 38,107 тн буюу 30 хоногийн, АИ-95 автобензин 3,940 тн буюу 30 хоногийн, ДТ 69,062 тн буюу 28 хоногийн, онгоцны түлшний 28 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 65,558 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 602 тн, АИ-92 автобензин 21,383 тн буюу 23 хоногийн, АИ-95 автобензин 2,585 тн буюу 35 хоногийн, ДТ 37,994 тн буюу 35 хоногийн хэвийн нөөцтэй байна.

Манай улс он гарсаар нийт 730.4 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 7.5 мян.тн, АИ-92 автобензин 214.9 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 6.1 мян.тн, ДТ 414.1 мян.тн, онгоцны түлш 14.8 мян.тн, Жет А-1 14 мян.тн, бусад 56.1 мян.тн байна.