ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.06.09/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.06.09/

ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ, НӨӨЦИЙН МЭДЭЭ /2023.06.09/

Улсын хэмжээнд зургаадугаар сарын 9-ний өдрийн байдлаар нийт 126,199 тн шатахууны нөөцтэй байгаагаас А-80 автобензин 3,358 тн буюу 20 хоногийн, АИ-92 автобензин 33,833 тн буюу 27 хоногийн, АИ-95 автобензин 4,115 тн буюу 31 хоногийн, ДТ 79,504 тн буюу 32 хоногийн, онгоцны түлшний 42 хоногийн нөөцтэй байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийт 73,766 тн шатахууны үлдэгдэлтэй байгаагаас А-80 автобензин 394 тн, АИ-92 автобензин 19,828 тн буюу 21 хоногийн, АИ-95 автобензин 2,785 тн буюу 38 хоногийн, ДТ 46,847 тн буюу 39 хоногийн хэвийн нөөцтэй байна.

Манай улс он гарсаар нийт 972.6 мян.тн газрын тосны бүтээгдэхүүн импортолсон. Үүнд А-80 автобензин 9.1 мян.тн, АИ-92 автобензин 273.6 мян.тн, АИ-95/98 автобензин 8.3 мян.тн, ДТ 557.2 мян.тн, онгоцны түлш 21.4 мян.тн, Жет А-1 19.4 мян.тн, бусад 83.1 мян.тн байна.