Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-7 сар/