Эрдэс баялгийн салбарын статистик мэдээлэл /2023 оны 1-8 сар/