ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, СУНГАХ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ, СУНГАХ СУРГАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА

“Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны чиглэлээр мэргэжлийн зэрэг олгох журам” (Уул уурхайн сайдын 2015.03.12-ны 53-р тушаал, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021.11.22-ны өдрийн А/279 дүгээр тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсон)–ын дагуу Газрын тосны салбарын мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн зэрэг олгох, сунгах сургалтын бүртгэл эхэллээ.

Энэхүү сургалтыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2021 оны 11 дүгээр сарын 22 ны өдрийн А/279 дүгээр тушаалаар нэмэлт өөрчлөлт орсоны дагуу ШУТИС-ийн ГУУС-ийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар зохион байгуулна.

Бүртгэлийн хугацаа: 2023 оны 10 дугаар сарын 05-наас 10 дугаар сарын  25-ний өдрийг дуустал явагдана.

Бүртгэлийг https://docs.google.com/forms/d/1PfxBxJ1bqPsCRtpPxXIMf75G_hC79TKt0r4yGc6szNg/edit?fbclid=IwAR3bM7c4ODnyDjUcFW_rbczlrUBQ5NvzMbkFQ6CxVKlQFzmaZqnz0jYyFLc

линкээр авч байна.

Мэргэшсэн, зөвлөх инженерийн зэргийн сургалтанд хамрагдах, сунгах өргөдөл, анкет, мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан, бүтээлийн жагсаалт бичих заавар, зэрэг олгох журмыг  google drive (https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive) линкэд оруулсан тул уншиж танилцаж, бүртгэлийн материалыг mustpetroleum@gmail.com  емайл хаяг руу явуулна уу.  

 Бүрдүүлэх материалууд:

1. Зэрэг горилохыг хүссэн хувийн өргөдөл

2. Итгэмжлэгдсэн 2 хүний тодорхойлолт

3. Ажил байдлын тодорхойлолт (сургалтанд суухыг зөвшөөрсөн тухай)

4. Дипломын хуулбар (баталгаажуулсан)

5. Мэргэжил дээшлүүлсэн талаарх үнэмлэх, гэрчилгээ бусад баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбар

6. Бүтээлийн тайлан, жагсаалт (хэвлэгдсэн ба мэдээллийн сан-фондод орсон)

7. Анкет (3 x 4 см-ийн хэмжээний 2 хувь цээж зураг)

8. Шалгаруулалтын төлбөрийн баримт (шаардлага хангасан горилогчид емайлаар төлбөрийн нэхэмжлэх явуулна).

Бүртгэл дууссаны дараа горилогчийн ирүүлсэн материалтай танилцан шаардлага хангасан горилогчтой холбоо барьж холбогдох материалыг хүлээн авна.

Зөвлөх, мэргэшсэн инженерийн зэрэг сунгах, олгох сургалт явуулах хугацааг /огноог/ бүртгэл дууссаны дараа мэдэгдэнэ.

Зохион байгуулагч:

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуулийн Газрын тос, өрөмдлөгийн салбар

Холбоо барих утас: 94095850, 99117420