ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Саналыг 2024 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс өмнө Уул уурхайн бодлогын газрын ахлах шинжээч Б.Дашбалд dashbal@mmhi.gov.mn хаягаар болон бичгээр ирүүлнэ үү.

Холбогдох дугаар: 260631

1 thoughts on “ТЭСЭЛГЭЭНИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН ДҮРЭМД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ”