Холбоо барих
Утас: (51) 263253 - 211
ЖАМБАЛЫН ГАНБААТАР
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД

 

Хувийн мэдээлэл:

Төрсөн он, сар, өдөр          1973 оны 07 сарын 13 өдөр

Төрсөн газар                        Монгол улс, Улаанбаатар хот

Гэр бүлийн байдал             Эхнэр 4 хүүхдийн хамт амьдардаг

 

Боловсрол:

1991 онд              Налайх хотын 10 жилийн дунд сургууль

1995 онд              Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургууль, эдийн засагч

2000 онд              Монгол улсын их сургуулийн Хууль зүйн сургууль, эрх зүйч

 

Ажлын туршлага:

1996-2015 онд       “Оргил” худалдааны төвийн ерөнхий захирал, зөвлөх

2004-2012 онд       Баянгол дүүргийн Засаг даргын зөвлөлд зөвлөх

2008-2012 онд       Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч

2016-2019 онд        Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга

2016-2020 онд       Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2019-2020 онд       Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга

2020 оноос             Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2020-2022 онд       Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга

2022 оноос             Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд

 

Гадаад хэлний мэдлэг:

Орос хэл, Англи хэл