Яамны удирдлагууд

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
  Хувийн мэдээлэл: Төрсөн он, сар, өдөр          1967 оны 9 сарын 10
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ДЭД САЙД
  Хувийн мэдээлэл: Ховд аймгийн Жаргалант суманд төрсөн.   Боловсрол: 1998               
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
  Хувийн мэдээлэл:   Боловсрол:   Ажлын туршлага: