Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай, Зөвшөөрлийн тухай хуулийн дагуу олгосон бүх төрлийн шатахуун, шатдаг хийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг доорх холбоосоос авна уу.

Аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг эндээс үзнэ үү.