Салбарын хяналтын газар

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утас Цахим шуудан
 1 М. Мөнхдөл Газрын дарга261232 munkhdul@mmhi.gov.mn
2 А. Бямбадорж Ахлах шинжээч262981 byambadorj@mmhi.gov.mn
3 Ц. Мөнхцэцэг Ахлах мэргэжилтэн264373
4 Д. Сансардарьмаа Ахлах мэргэжилтэн264373
5 Б. Батбаатар Ахлах мэргэжилтэн264373
6 Г. Эрдэнэбаяр Ахлах мэргэжилтэн264373
7 Л. Цэвээнравдан Ахлах мэргэжилтэн264373
8 Т. Амарсайхан Ахлах мэргэжилтэн262981 amarsaikhan@mmhi.gov.mn
9 Б. Баттуул Ахлах мэргэжилтэн262981 battuul@mmhi.gov.mn
10 Д. Пүрэвбат Ахлах мэргэжилтэн262981 purevbat@mmhi.gov.mn