Судалгаа, хөрөнгө оруулалтын газар

Салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулах, төлөвлөх, зохицуулах, судалгаа, шинжилгээ хийж бодлогын хувилбар боловсруулах, бодлогын удирдамжаар хангах үндсэн үүрэг хүлээж, энэ хүрээнд салбарын хөрөнгө оруулалт, татвар, бүтээгдэхүүний худалдаа, экспортын талаарх бодлогын хувилбар боловсруулах, судалгаа хийх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээнүүдэд дүн шинжилгээ хийх, дэмжлэг үзүүлэх, хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ.

Энэ нэгжийн үйл ажиллагаа нь салбарын хөрөнгө оруулалтын бодлогын хувилбарыг боловсруулах, гадаад, дотоод хөрөнгө оруулалтыг үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн уялдааг сайжруулах замаар геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэр, газрын тосны салбарын бодлогыг үндэсний аюулгүй байдал, иргэдийн эрх ашиг, хүсэл сонирхолд нийцүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Албан хаагчийн нэрХариуцсан чиг үүрэгХарилцах утасЦахим шуудан
 1 Э. Батболд Газрын дарга 264059batbold@mmhi.gov.mn
2Б. Дэлгэржаргал Статистик судалгааны
хэлтсийн дарга
267804delgerjargal@mmhi.gov.mn
3 Д. ДамбаСалбарын хөрөнгө оруулалт,
судалгаа, статистик нэгтгэл,
дүн шинжилгээ
хариуцсан ахлах шинжээч
263023damba@mmhi.gov.mn 
4 А. ЭрдэнэбатСалбарын хөрөнгө оруулалтын
бодлого, төлөвлөлт, төсөл,
хөтөлбөр хариуцсан шинжээч
263023erdenebat@mmhi.gov.mn
5 Ц. ТэмүүжинГазрын тос хүнд үйлдвэрийн
салбарын статистик, тооцоо
судалгаа хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн
263023temuujin@mmhi.gov.mn
6 О. ТуяацэцэгГеологи, уул уурхайн
салбарын статистик тооцоо,
судалгаа хариуцсан ахлах
мэргэжилтэн
263023tuyatsetseg@mmhi.gov.mn