ГАРЧИГТАТАХ
1МУ-ын Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлээс
2Бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
3Хилийн зарим боомтыг түр хаах, нэвтрэх хөдөлгөөнийг хязгаарлах тухай
4Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг
5Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан УУХҮ-ийн сайдын 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/180 дугаар тушаалаар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлагдлаа
6Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр
7Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам
8Нүүрснээс нийлэг байгалийн хий үйлдвэрлэх үйлдвэр барих төслийн нэгж байгуулах тухай
9Биржийн болон зах зээлийн үнийн эх сурвалжийн нэр зарлах тухай
10Байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийн хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай гэрээний заавар батлах тухай
11Ашигт малтмалын эцсийн бүтээгдэхүүний жагсаалт батлах тухай
12Гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийн бүсэд олгосон тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, эсны сан бүхий газрын энгийн хамгаалалтын бүсэд олборлолт явуулж эхэлсэн, тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайд холбогдох арга хэмжээ авах, нөхөн сэргээлт хийлгэх журам батлах тухай
13Аргачлал баталж, тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
14Алт олборлолтыг нэмэгдүүлж, эдийн засгийг эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
15Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайн солбицлын тухай
16Байгаль орчныг хамгаалах, орон нутгийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх гэрээний загвар
17Уламжлалт бус газрын тосны хайгуул, ашиглалттай холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын тухай
18Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
19Газрын тосны хайгуул, ашиглалтын үйл ажиллагаа эрхлэх талаар төрийн захиргааны байгууллага болон гэрээлэгч нарын хооронд байгуулах бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар
20Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулахад зориулан уурхайн эдэлбэрийн зөвшөөрөл олгох тухай
21Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний загвар батлах тухай
22Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн эргэлтийн цэг, солбицол батлах тухай
23Талбайг нөөцөөс чөлөөлөх тухай-2016.04.18 №214