ГАРЧИГТАТАХ
1Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлын үед айл өрхөд дэмжлэг үзүүлэх тухай татах
2Тогтоолын заалт, хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайтатах
3Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухайтатах
4Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухайтатах
5Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай татах
6Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухайтатах
7Журам батлах эрх олгох тухайтатах
8Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухайтатах
9Ажлаас чөлөөлөх тухайтатах
10“Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухайтатах
11Жагсаалт батлах тухайтатах