Хүнд үйлдвэрийн төслүүд

ГАРЧИГТАТАХ
1Нүүрснээс байгалийн хий үйлдвэрлэх төсөл
2Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төслийн танилцуулга
3Дархан-Сэлэнгийн бүсэд төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл   
4Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн төсөл