Яамны удирдлагууд

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД
  Хувийн мэдээлэл: Төрсөн он, сар, өдөр          1973 оны 07 сарын 13
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ДЭД САЙД
  Хувийн мэдээлэл: 1986 онд төрсөн   Боловсрол: 2001-2003 АНУ, Вотертаун ахлах
УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
  Боловсрол: 1993               Говь-Алтай аймгийн 10 жилийн 1-р сургууль 1997