Уул уурхайн яам, ШУТИС-тай хамтран ажиллана

Уул уурхайн яам, ШУТИС-тай хамтран ажиллана

Уул уурхайн яам, ШУТИС-ийн Геологи, уул уурхайн сургуультай геологи, уул уурхайн салбарын сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ, олон нийтэд хандсан ажил зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн болон бодлогын дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах санамж бичигт өнөөдөр гарын үсэг зурлаа. Энэхүү санамж бичигт Уул уурхайн яамыг төлөөлж тус яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Артаг, ШУТИС-ийн геологи, уул уурхайн сургуулийн захирал Б.Чинзориг нар гарын үсэг зурсан байна.
 
Энэхүү хамтран ажиллах санамж бичгийг байгуулсанаар талууд геологи уул уурхайн салбарын бодлогын судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хамтран гүйцэтгэх, геологи, уул уурхайн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлэх урт болон богино хугацааны сургалт, оюутны үйлдвэрлэлийн дадлагыг хамтран зохион байгуулах, Геологи, уул уурхайн шинжлэх ухаан, суурь судалгааны ач холбогдлыг олон нийтэд сурталчилан таниулах ажлыг зохион байгуулах юм.