Газрын дарга нарын сонгон шалгаруулалт болно

Газрын дарга нарын сонгон шалгаруулалт болно

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны геологийн бодлогын газрын дарга, уул уурхайн бодлогын газрын дарга, хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын даргын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Шалгаруулалт доорх журмын дагуу явагдана.
 
“Журам батлах тухай” УИХ-ын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 17 дугаар зүйлийг үндэслэн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Геологийн бодлогын газрын даргын, тус яамны Уул уурхайн бодлогын газрын даргын, Хүнд үйлдвэрийн бодлогын газрын даргын албан тушаалд тус тус томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
 Дэлгэрэнгүйг линк дарж үзнэ үү http://csc.gov.mn/uploads/SHalgaltZar/2016/1124/5.htm