Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам

Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам/Төсөл/

 
Саналаа Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Геологийн бодлогын газарт бичгээр ирүүлэх буюу 264883 утсаар өгч болно.