Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Огноо: 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын дугаар: УУХҮЯ/201901015-2

 

1.     Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас 2019 онд шинээр хэрэгжүүлэх “Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах”зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тулзөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг чадварын мэдүүлгээирүүлэхийг урьж байна.

2.     Тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа тул www.tender.gov.mn хаягаар мэдээллийг авч, мэдүүлгээ цахим системээр ирүүлнэ.

3.     Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ ньдор дурдсан багц ажлуудтай болно. Үүнд:

 

 

 

Зөвлөх үйлчилгээний нэр

 

Товч танилцуулга, зорилго

 

Хэрэгжүүлэх хугацаа

 

1

Шатахууны эрсдлийн сан байгуулах, деравативийн зах зээлийн судалгаа

Шатахууны үнийг тогтвортой байлгах төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга замын талаар нарийн судлах, судалгаа хийх, оновчтой хувилбар зохиох

 

2019-2019

 

 

2

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн шинжилгээ, баллон баталгаажилт, туршилт тохируулгын төв байгуулах урьдчилсан тооцоо, судалгаа хийх

Хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах, хийн чанарын хяналтыг бий болгох, хэрэглэгчдийг хийн аюулгүй баллоноор хангахад төрийн оролцоог нэмэгдүүлж, хяналт тавих

 

 

2019-2019

 

 

 

3

 

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүний зах зээлийн цахим сан байгуулах судалгаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах, шатахуун түгээх станцын байршлын бүртгэл, шатахууны нөөц үлдэгдэл, үнэ, импорт, хангамжийн мэдээллийг цахимжуулах, төрийн байгууллага, хэрэглэгч, аж ахуйн нэгжүүдийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, ашиглахад хялбар байх боломжийг бүрдүүлэх

 

 

 

 

2019-2019

 

 

 

4

Алт болон зэсийн ордуудын исэлдсэн хүдрийг боловсруулах Глицины уусгалт /Glycine Leaching/-ын технологийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх, нутагшуулах боломжийн судалгаа

Австрали улсад сүүлийн үед шинээр нэвтрүүлж байгаа байгаль орчинд хор хөнөөл багатай шинэ технологи болох Глицины уусгалт /Glycine Leaching/-ын технологийг ашиглан Монгол орны нарийн төвөгтэй эрдэсжилттэй зэс-алтны исэлдсэн хүдрийг боловсруулах боломжийн судалгаа

 

 

2019-2019

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Дотоодын түүхий эдээс эко түлш, кокс үйлдвэрлэх технологи, зах зээлийн судалгаа хийх

Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого, Төрөөс эрдэс баялгийн салбарт баримтлах бодлого, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсад нүүрс химийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, нүүрсийг боловсруулж, эко түлш, сайн чанарын металлургийн кокс, химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи, бүтээгдэхүүнийг гадаад дотоод зах зээлд борлуулах боломж нөхцлийг судалж, мэдээллийн сан үүсгэх

 

 

 

 

 

 

2019-2019

 

6

 

Жонш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон суурь судалгаа

Хайлуур жоншоос фторт нэгдлийн эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах авах үйлдвэрлэлийн техник, технологийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх, зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэрлэлтэй уялдаатай хөгжүүлэх

 

 

2019-2019

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Хэрэглэгчийн судалгаа

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний төрийн захиргааны төв байгууллага Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, төрийн захиргааны байгууллага Ашигт малтмал, газрын тосны газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, үйл ажиллагааны гүйцэтгэл, үр дүн болон иргэдэд хүргэдэг үйлчилгээ чанартай, хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй шуурхай байгаа эсэх талаар иргэдийн хандлагыг тандан судалж, түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох

 

 

 

 

2019-2019

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Улсын төсвийн орлого нэмэгдүүлэн төвлөрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ашигт малтмалын ангиллыг нарийвчлах судалгаа

-Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн тулгуур болсон уул уурхайн салбар, уурхайн дэд бүтцийн урт хугацааны төлөвлөлт, ашигт малтмал олборлох, боловсруулах (туршилт судалгаа), үйлдвэрлэх, экспортлох, үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, сайжруулах

-Ашигт малтмалын бүтээгдэхүүний экспортын үнэлгээ, бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, төсөвт төвлөрүүлэх албан татвар, төлбөрийн хэмжээг тодорхойлоход үүсэх маргаан буурч, уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдэд үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтаа төлөвлөхөд дэмжлэг болох

 

 

 

 

 

 

2019-2019

 

4.     Чадварын мэдүүлгээ ирүүлж буй хуулийн этгээднь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14, 15, 16 дугаар зүйлийн шаардлага /Үүнд: Нийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолт, Татварын газрын тодорхойлолт, Шүүхийн тодорхойлолт, хугацаа хэтэрсэн өртэй эсэх талаар харилцагч банкны тодорхойлолт, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын тодорхойлолт, аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар/ хангаж, уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартай байгааг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Мэдээлэлд дараах зүйлсийг нэмж багтаасан байна. Үүнд:

 

§  Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр сонгосон багцын нэр

§  Тухайн ажлыг гүйцэтгэх мэргэжлийн боловсон хүчний чадвар, туршлагыг илтгэсэн мэдээлэл

§  Аж ахуйн нэгж, байгууллага тухайн судалгааны чиглэлээр ажилласан туршлагын талаарх мэдээлэл /сүүлийн 2 жил/

§  Байгууллагын 2018 оны аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан

 

5.     Сонирхсон хуулийн этгээд нэмэлт тодруулгыг 2019 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 15:00 цаг хүртэл 51-263010 дугаарын утаснаас лавлаж болох бөгөөд чадварын мэдүүлгийг 2019 оны 3дугаар сарын 28-ны өдрийн 15:00 цагийн дотор www.tender.gov.mnцахим хаягаар ирүүлнэ үү.