ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоолоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх шийдвэрийг гаргасан.

Энэхүү нөхцөл байдалтай уялдуулан тус яам нь геологи,уул уурхай, газрын тос, хүнд үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг доголдуулахгүй хэвийн явуулах, экспортын бүтээгдэхүүний биет хэмжээг бууруулахгүй, өвөлжилтийн бэлэн байдлыг хангах, салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тогтвортой хэвийн хэмжээнд хадгалах зорилгоор Улсын Онцгой комисс болон Засгийн газрын хуралдаанд аж ахуйн нэгжүүдэд тулгамдсан асуудлуудыг танилцуулан шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

  • Улсын онцгой комиссын2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн “Хилийн боомтоор тээвэрлэлт хийх үеийн халдвар, хамгааллын арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 05 дугаар албан даалгавар;
  • Улсын онцгой комиссын 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн XXXV хурлын тэмдэглэлийн холбогдох заалтууд;
  • Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Корона вируст халдвар” (КОВИД-19)-ын цар тахлын нөхцөл байдал, авч хэрэгжүүлж байгаа шуурхай хариу арга хэмжээ, хилийн зарим боомтын тухай”64 дүгээр хуралдааны тэмдэглэл;
  • Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 183 дугаар тогтоол;
  • Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн “Халдваргүйжүүлэлт, хамгаалалтын аюулгүйн бүс байгуулах тухай” А/279 дүгээр тушаал.

Дээрх тогтоол, шийдвэр, тогтоосон дэглэмийн хүрээнд сэлбэг хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж, тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хүнс, бараа материалын тээвэрлэлт, түгээлтийг хийх тодорхой зохицуулалтыг хийгээд байна.

          Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 181 дүгээр тогтоолоор Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 06:00 цаг хүртэл сунгасантай холбогдуулан ашигт малтмал олборлогч аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтан, албан хаагчдын ээлж солих, шилжилт хөдөлгөөн, халдваргүйжүүлэлт, ариутгал, шинжилгээ оношилгооны талаар холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлүүлэхээр эрх бүхий байгууллагуудад танилцуулж байна.

Иймд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн энэ хугацаанд байгууллага болон харьяа байгууллагуудад цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйжүүлэлт, ариутгалыг тогтмол хийж, эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг зөвлөж байна.

УУЛ УУРХАЙ ХҮНД, ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН УЛСЫН АЛБА

 

Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын Онцгой комисс болон Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас гаргасан тогтоол, шийдвэрийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны цахим хуудас (http://mmhi.gov.mn/)-аас харна уу. 

Холбоо барих:Гамшгаас хамгаалах уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн улсын албаны Шуурхай штабын 51-263010, 51-265702, 98983046 утсаар холбогдож мэдээлэл авна уу.