НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИССООС ГАРГАСАН ЧИГЛЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИССООС ГАРГАСАН ЧИГЛЭЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

Эрүүл мэндийн сайдын гаргасан "Түр заавар шинэчлэн батлах тухай" тушаалын хавсралтыг татаж авах:

Татаж авах холбоос: https://we.tl/t-qNlugwkGPO